VELKOOBCHOD

od 17.11.2013

!NOVÉ CENY!

 

JSME VÝHRADNÍ PRODEJCI PRO

Česko a Slovensko!

Pro velkoodběratele nabízíme výhodné cenové podmínky!


Objednávky přijímáme buď kontaktním formulářem nebo telefonicky bez nutnosti REGISTRACE

Telefonní číslo:

+420 776 004 024

 

 


PRODÁVÁME JEN KVALITNÍ
Tělesné ohřívače od japonského výrobce
ONLY ONE CORPORATION

Společnost BUDU IN je partnerem cyklisty
TOMÁŠE PŘIBYLA

HLEDÁME PARTNERA PRO
SLOVENSKÝ TRH
 
 


HLEDÁME PARTNERY PRO
OSOBNÍ ODBĚRY PO
CELÉ ČR a SR
 
Více info: zde

KONTAKTY

RYNISING Holding, SE
U Hranic 3221/18
Praha 10 - Strašnice
tel: 737263601
napište nám

NOVINKY

arr3Nové ZBOŽÍ na skladěVážení a milí klienti, přátelé odběratelé. Rádi by jsme vás informovali, že zboží z Japonska už je... arr3Zboží máme skladem od 8.12.2017Vážení klienti, předem se omlouváme všem novým i stávajícím klientům. Naše zboží dorazilo z... arr3Připojte se k našemu TEAMU a prodávejte naše zboží ve vašem kameném obchodě!Nabídka pro partnery B2B, speciální nabídka pro partenrské obchody v ČR a SR ...   Hledáme... arr3Nové fakturační údaje od 1.2.2018  RYNISING Holding, SE U Hranic 3221/18 100 00 Praha 10 - Strašnice Czech Republic IČ:... arr3Zrušení osobního odběru od 1.3.2017Vážení klienti, omlouváme se předem všem klientům za komplikace, ale od 1.3.2017 jsme zrušili... arr3Nový ceník od 17.10.2016Vážení klienti, dne 17.10.2016 jsme snížili naše ceny na e-shopu www.ohrejselevne.cz o více než... arr3POZOR PADĚLKY!!!Vážení klienti naši odběratelé, je to pro nás nepříjemné, ale v ČR se v roce 2016 objevili padělky... arr3Pre našich partnerov hľadáme distribútora na Slovenskom trhuPre našich partnerov hľadáme distribútora na slovenskom trhu Vážení obchodní partneri, radi by sme... arr3Objednávkový formulář pro VELKOOBCHODYVážení a milí partneři jako novinku na rok 2013/2014 nabízíme on-line objednávkový formulář pro... arr3Změna adres od 22.1.2016Vážení a milí klienti, od pátku 22.1.2016 již nejsme v OC Flora na Praze 3. od pátku 22.1.2016 jíž...

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

PARTNREM PROJEKTU JE

www.chronologie-lidstva.cz


NAKLADATELSTVÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA

www.chronologie-lidstva.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky OHŘEJ SE LEVNĚ

Smluvní podmínky E-shopu

 

internetového obchodu WWW.OHREJSELEVNE.CZ a WWW.OHREJSE-LEVNE.CZ

1. Provozovatel
Provozovatelem internetového obchodu www.ohrejse-levne.cz a www.ohrejselevne.cz je RYNISING Holding, SE
U hranic 3221/18, 100 00 - Praha - Strašnice IC: 29297303 DIČ: CZ29297303
(dále jen Prodávající).
2. Kupní smlouva
Kupující odesláním objednávky z internetového obchodu www.ohrejse-levne.cz a www.ohrejselevne.cz uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ohrejse-levne.cz jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu ohrejse-levne.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
3. Kupní cena
Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, + dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, dobírkového poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
Cena u položek označených jako akce platí do vyprodání zásob na skladě.
Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.
U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.
Cena přepravy je stanovena na dobírku za 99,-Kč, cena je vč. balného a poštovného!
Aktuální podmínky dopravy lze získat na  www.ppl.cz nebo na www.cpost.cz
Čl. IVZpůsob platby
Kupní cenu lze uhradit takto :  v hotovosti, na dobírku, bezhotovostní převod z účtu.
Platba v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího za poplatek 20 Kč.
Zboží je dodáváno s daňovým dokladem - dodacím listem.
V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán.
Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.
4. Pojištění
Zboží je po dobu přepravy pojištěno!
5. Dodací podmínky
Zboží je možno dodat takto : balíkem společností PPL, nobo na dobírku přes ČP nebo osobním odběrem, pouze po předchozí dohodě s pracovníkem kontaktního centra prodávajícího.
Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 5 pracovních dnů.
Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.
U dodaného zboží není ze strany Prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž zboží si zajišťuje Kupující sám na vlastní náklady.
Zboží se zpravidla dodává na základě dohody s Kupujícícm k tzv. "patě domu". Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak. Za dodání do vyšších pater se hradí poplatek, jehož výši stanoví Prodávající.
6. Osoby oprávněné zásilku převzít
Oprávněnou osobou převzít zásilku je: Kupující osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby
7. Reklamace
Reklamace se řídí platným reklamačním řádem. Záruční list bude Kupujícímu vyplněn v případě reklamace a to tak, že datum předání zboží bude v záručním listu uveden jako datum prodeje.
8. Kontaktní centrum
Kontakt na prodávajícího je :
RYNISING Holding, SE
U hranic 3221/18
100 00 - Praha - Strašnice

Tel: 776 004 024
Výdejní místa v prodejnách Scholl jsou možná po předchozí dohodě na adrese:
Praha - Sklad PRE - Dopraváků, Praha 8
Kontaktní osoba:
Markéta Čepová
Kly: Tel: +420 776 004 024
www.ohrejse-levne.cz
e-mail: info@ohrejselebne.cz
9.Důvěrnost informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Prodávající se zavazuje při nakládání s osobní daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.
Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.
9. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět, v uvedené lhůtě, na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny. Prodávající si uspokojí své nároky z částky, která bude Kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením.
Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 24 hodin od odeslání objednávky provedením jejího storna v systému elektronického obchodu ohrejse-levne.cz, pokud objednávka nebyla v této lhůtě Prodávajícím potvrzena.
V případě, že již bude kupní cena zboží uhrazena, je Prodávající oprávněn náklady na objednávky Kupujícímu jednostranně započíst.
Prodávající má právo jednostraně v odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty či jinými prostředky komunikace na dálku.
10. Závěrečná ustanovení
Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.

Kontakt

RYNISING Holding, SE
U hranic 3221/18
100 00 - Praha - Strašnice
+420 776 004 024
prodej@ohrejselevne.cz
www.ohrejselevne.cz
www.rynising.cz